roboty drogowe • parkingi • chodniki • boiska, korty • roboty ziemne • przepusty

nasza oferta

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WEKTRA oferuje usługi w zakresie:

Roboty ziemne

 • wykopy pod obiekty budowlane
 • wymiana gruntów nienośnych na nośne
 • wzmacnianie gruntów geosyntetykami
 • wykonywanie nasypów budowlanych

Budowa kanalizacji deszczowej

 • remonty, przebudowy, modernizacje przepustów
 • budowa ścieków odwadniających
 • budowa wpustów
 • wykonywanie oraz konserwacja rowów odwadniających

Roboty drogowe

 • remonty, modernizacje, budowa dróg o nawierzchniach nieulepszonych - gruntowe, żużlowe
 • remonty, modernizacje, budowa dróg o nawierzchniach ulepszonych
 • budowa chodników
 • utwardzanie placów, dojazdów, wjazdów
 • budowa ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenu

Obiekty sportowe

 • kompleksowa budowa kortów tenisowych
 • budowa boisk do gier sportowych
 • budowa bieżni, skocznie, rzutni itp.
 • wykonywanie nawierzchni boisk piłkarskich wraz z drenażem i nawodnieniem