roboty drogowe • parkingi • chodniki • boiska, korty • roboty ziemne • przepusty

Aktualnie realizowane zadania

  1. Uzbrojenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Koszalińskiej - Bugno w Szczecinku
  2. Budowa ścieżki rowerowej w Szczecinku
  3. Budowa obejścia miasta Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172
  4. Budowa drogi pożarowej Nr 7 w leśnictwie Kaczory na odcinku Dębniewice - Kaczory 9 Nadleśnictwo Świerczyna